AK-HOME

แบบบ้าน PJ650065

เริ่มต้นความสุข และความอบอุ่น ของทุกคนในครอบครัว เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของงาน อย่างมืออาชีพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ด้วยการบริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษากับทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณภาพ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทิศทางแดด ลม ระดับถนน ระดับพื้นดิน กำแพงดิน ฯลฯ บริเวณที่ดินปลูกสร้างเป็นขั้นตอนแรก เพื่อนำมาสู่การออกแบบบ้าน การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และบริบทโดยรอบ ให้ได้แสงที่ดี ลมที่ดี ให้บ้านอยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง

LAY OUT

ผลงานของเรา

Other Project

29 August

Prestige10

แบบบ้าน Prestige10 เริ่มต้นความสุข และความอบอุ่น ของทุกคนใน...

Read More
28 August

PJ650067

แบบบ้าน PJ650070 เริ่มต้นความสุข และความอบอุ่น ของทุกคนในค...

Read More
28 August

PJ650065

แบบบ้าน PJ650065 เริ่มต้นความสุข และความอบอุ่น ของทุกคนในค...

Read More