AK-HOME

ทีมงาน

TEAM WORK

ทีมงานของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันเป็นทีม ขับเคลื่อนทุกอย่างก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อเก็บทุกรายละเอียดของคุณ และสร้างสรรค์องค์ประกอบที่สมบูรณ์

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ด้วยการบริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษากับทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณภาพ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทิศทางแดด ลม ระดับถนน ระดับพื้นดิน กำแพงดิน ฯลฯ บริเวณที่ดินปลูกสร้างเป็นขั้นตอนแรก เพื่อนำมาสู่การออกแบบบ้าน การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และบริบทโดยรอบ ให้ได้แสงที่ดี ลมที่ดี ให้บ้านอยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

Tomas Kiel

CEO | Founder

our work

“ เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และเราดูแลบุคลากรต่อเนื่อง อย่างเข้าใจ ”