AK-HOME

ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี

About us

เรามองบ้านเป็น จุดเริ่มต้นของชีวิต…

เริ่มต้นความสุข และความอบอุ่น ของทุกคนในครอบครัว เราจึงมุ่งมั่น ทุ่มเท ให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของงาน อย่างมืออาชีพ

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ด้วยการบริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษากับทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณภาพ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทิศทางแดด ลม ระดับถนน ระดับพื้นดิน กำแพงดิน ฯลฯ บริเวณที่ดินปลูกสร้างเป็นขั้นตอนแรก เพื่อนำมาสู่การออกแบบบ้าน การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และบริบทโดยรอบ ให้ได้แสงที่ดี ลมที่ดี ให้บ้านอยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง

portrait of happy Asian family

“บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพและราคาเป็นธรรม เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า”

Asian colleague workers holding drawing working on construction side discussing about project

“เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และเราดูแลบุคลากรต่อเนื่อง อย่างเข้าใจ”

About us

รับออกแบบ สร้างบ้าน ประสบการณ์กว่า 10ปี

  • ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมร่วมกับสถาปนิก ผู้รักในการสรรค์สร้างงานสถาปัตยกรรม
  • จากประสบการณ์งานสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 10 ปี ทีมงานกว่า 100 คน เราทีมงานสถาปนิก และวิศวกรได้สั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งล้วนเกิดจากความตั้งใจในการเข้าถึงทุกรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านความต้องการการใช้งานพื้นที่บริบท การอยู่อาศัย ฯลฯ
  • เพื่อถ่ายทอดงานออกแบบให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง ตรงตามแบบ ตรงตามงบประมาณ 100%
  • พร้อมบริการ One Stop Service ที่ครบ จบในที่เดียว
Asian happy couple sign contract buying new home with realtor agent

“บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพและราคาเป็นธรรม เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า”

About us

“สร้างบ้านกับ เอเคโฮม รับรองไม่ปวดหัว งบไม่บานปลาย สบายใจ ทีมงานทุกคนมืออาชีพ”

จากประสบการณ์งานสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 10 ปี ทีมงานกว่า 100 คน เราทีมงานสถาปนิก และวิศวกรได้สั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งล้วนเกิดจากความตั้งใจในการเข้าถึงทุกรายละเอียดของลูกค้า ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านความต้องการการใช้งานพื้นที่บริบท การอยู่อาศัย ฯลฯ

วิสัยทัศน์

“บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพและราคาเป็นธรรม เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า”

คำมั่นสัญญาต่อลูกค้าและองค์กร

“เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และเราดูแลบุคลากรต่อเนื่อง อย่างเข้าใจ”

“บริการรับสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพและราคาเป็นธรรม เพื่อดูแลและสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า”