AK-HOME

OUR SERVICE
บริการของเรา

OUR SERVICES

บริการของเรา

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ด้วยการบริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษากับทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณภาพ พร้อมลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อมทิศทางแดด ลม ระดับถนน ระดับพื้นดิน กำแพงดิน ฯลฯ บริเวณที่ดินปลูกสร้างเป็นขั้นตอนแรก เพื่อนำมาสู่การออกแบบบ้าน การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และบริบทโดยรอบ ให้ได้แสงที่ดี ลมที่ดี ให้บ้านอยู่สบาย มั่นคง แข็งแรง

WHY CHOOSE US ?

ทำไมต้องเลือกใช้บริการรับออกแบบสร้างบ้านจากเรา

01

ONE STOP SERVICE

ทีมงานของเราพร้อมจะรับฟัง ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่การออกแบบ พร้อมมอบบริการแบบ One Stop Service ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้าน

02

CARE

ทีมสถาปนิกที่พร้อมดูแลออกแบบบ้านและสถาปัตยกรรม ใส่ความตั้งใจในการออกแบบใหม่หลังต่อหลัง (เพราะเรารู้ว่า “บ้านในฝัน” ของคุณเป็นแบบไหน)

03

UNIQUE

ออกแบบ สร้างบ้านสวยที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนตัวตนของคุณบนฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองความสุขของทุกคนในบ้าน

04

SKILL

กระบวนการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน และการเลือกใช้บุคลากรผู้ชำนาญการอย่างทีมวิศวกรมืออาชีพ ในการควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

05

STANDARD

บริการรับสร้างคุณภาพบนโครงสร้างที่มั่นคง แข็งแรง และยังคงไว้ความสวยงามของทางสถาปัตยกรรม

06

DESIGN

สร้างบ้านสวยทุกหลังโดยทีมช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ สำหรับดำเนินการก่อสร้างบ้านทุกหลังให้ได้มาตรฐาน สวยงามและปลอดภัย

07

TEAMWORK

ทีมผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกันเป็นทีม ขับเคลื่อนทุกอย่างก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อเก็บทุกรายละเอียดของคุณ และสร้างสรรค์องค์ประกอบที่สมบูรณ์

08

REPORT

รายงานความคืบหน้าแต่ละขั้นตอนให้กลับลูกค้าด้วยการใช้เทคโนโลยีเช่น E-mail, Line, จัดทำเอกสารอัพเดทตลอดการก่อสร้าง

OUR SERVICE

ทุกขั้นตอนจบที่เรา

01

Design

ออกแบบ สถาปัตยกรรม

02

Analyze

วิเคราะห์ โครงสร้าง

03

Approval

ขออนุญาตก่อสร้าง

04

Financial

ดำเนินการ ยื่นสินเชื่อ

05

Construction

ดำเนินการ ก่อสร้าง

“ เราจะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และเราดูแลบุคลากรต่อเนื่อง อย่างเข้าใจ ”